REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
elektřinaelektřina

JAKO POCITY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ

I TAKOVÁ MŮŽE BÝT BOLEST PŘI PÁSOVÉM OPARU

PÁSOVÝ OPAR SI NEVYBÍRÁ

Vy ale možnost volby máte.

Promluvte si se svým lékařem ještě dnes a zvolte prevenci vakcínou SHINGRIX.

Časté dotazy

Co je to pásový opar?

Pásový opar, latinsky herpes zoster, je bolestivé onemocnění virového původu, které mohou doprovázet závažné komplikace.

Pokud patříte mezi více než 90 % dospělé populace ve věku 50 let a starší, která v dětství prodělala plané neštovice, jste v riziku vzniku pásového oparu.*

Onemocnění se projevuje výsevem puchýřů na kůži. Tato bolestivá vyrážka se obvykle objevuje na jedná straně těla v oblasti trupu. Může se ale vyskytnout i jinde, například na krku nebo v obličeji.

Až 1 ze 3 lidí* může během svého života onemocnět pásovým oparem a toto riziko se s věkem zvyšuje.

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

Je virus, který způsobuje plané neštovice, stejný jako ten, který způsobuje pásový opar?

Ano, plané neštovice a pásový opar jsou způsobeny stejným virem zvaným varicella zoster virus, neboli virus planých neštovic.

Pokud jste jedním z více než 90 % dospělých ve věku 50 let a starších, kteří během života prodělali plané neštovice, máte virus varicella zoster již v sobě. Po prodělání planých neštovic zůstává virus ve spící formě ve vašem těle. Pásový opar je způsoben reaktivací tohoto viru, k čemuž může dojít až u 1 ze 3 lidí.*

Toto riziko se zvyšuje s rostoucím věkem.

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

Jaké mohou být příznaky pásového oparu?

Pásový opar může být v počátcích rozpoznatelný podle toho, jak vypadá a co jedinec pociťuje.

Někteří lidé pociťují bolest ještě před tím, než se vyrážka objeví. Již několik dní před vznikem vyrážky se může onemocnění projevit bolestí, svěděním nebo brněním v oblasti, kde později dojde k výsevu puchýřů.

Některé z těchto příznaků můžete pociťovat již 1 až 5 dnů předtím, než se vyrážka vůbec objeví.

Jaké mohou být projevy a následky pásového oparu?

Pásový opar obvykle provází bolestivá vyrážka, která může trvat i několik týdnů.

Bolest způsobená pásovým oparem může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i vaše každodenní běžné činnosti, jako jsou chůze nebo spánek.

Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie (PHN), dlouhodobá bolest nervu, která způsobuje silné bolesti nervových zakončení, jež mohou v oblasti zhojené vyrážky přetrvávat měsíce i roky.

Jak častý je pásový opar?

Pokud patříte mezi více než 90 % dospělé populace ve věku 50 let a starší, která v dětsví prodělala plané neštovice, jste v riziku vzniku pásového oparu.*

Odhaduje se, že až u 1 ze 3 lidí se může během života pásový opar projevit.*

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

Může se pásový opar vrátit více než jednou?

To, že proděláte pásový opar, bohužel nebrání v tom, aby se u vás objevil znovu, i když je u běžné, jinak zdravé populace, toto riziko poměrně nízké.

Naproti tomu, u osob se zvýšeným rizikem vzniku pásového oparu, jako jsou lidé s jinak oslabenou imunitou, lidé užívající léky potlačující imunitu, onkgologicky nemocní pacienti, nebo například pacienti s HIV infekcí, je riziko opětovného výsevu pásového oparu vyšší.

Co je vakcína SHINGRIX?

Shingrix je vakcína, která pomáhá chránit dospělé jedince před pásovým oparem (herpes zoster) a postherpetickou neuralgií (PHN) - dlouhodobou bolestí nervů po onemocnění pásovým oparem.

Vakcína Shingrix je určena pro dospělé ve věku 50 let a starší a dospělé ve věku 18 let a starší se  zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu.

Jak účinná je vakcína SHINGRIX?

U vakcíny SHINGRIX byla ve dvou hlavních registračních klinických studiích prokázána vyšší než 90% účinnost v prevenci pásového oparu ve všech věkových skupinách ve věku 50 let a starších, včetně osob starších 70 let.

A dle současných údajů, i přes mírný pokles účinnosti v čase, pomáhá očkování vakcínou SHINGRIX chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.

Jako je tomu u všech vakcín, nemusí očkování vakcínou SHINGRIX zajistit plnou ochranu všech naočkovaných osob.

Jak dlouho pomáhá vakcína SHINGRIX chránit?

Dle současných údajů pomáhá očkování vakcínou SHINGRIX chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.

Jako je tomu u všech vakcín, nemusí očkování vakcínou SHINGRIX zajistit plnou ochranu všech naočkovaných osob.

Chrání vakcína SHINGRIX před planými neštovicemi?

Ačkoli pásový opar i plané neštovice způsobuje stejný virus (varicella zoster virus), vakcína SHINGRIX není určena k prevenci planých neštovic.

Kdo by měl zvážit očkování proti pásovému oparu vakcínou SHINGRIX?

Jak stárneme, riziko vzniku pásového oparu se zvyšuje.

Proto byla vakcína SHINGRIX proti pásovému oparu vyvinuta speciálně pro dospělé ve věku 50 let a starší, tak aby zohledňovala s věkem související pokles imunity.

Z kolika dávek se očkování vakcínou SHINGRIX skládá?

Budete očkováni dvěma dávkami vakcíny SHINGRIX v odstupu 2 měsíců. Pokud je nutná flexibilita očkovaného, může být druhá dávka podána kdykoliv mezi 2 a 6 měsíci po první dávce.

Pro  zajištění maximální možné ochrany, je nezbytné, abyste dostali obě dávky.

Jaké jsou nežádoucí účinky vakcíny SHINGRIX?

Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky (> 10 % podaných dávek) hlášenými v klinických hodnoceních byly bolest, zarudnutí a  otok v místě injekce, bolest hlavy, žaludeční a  zažívací potíže, bolest svalů, únava, třesavka a  horečka.

Většina nežádoucích účinků byla mírná nebo středně závažná a trvala méně než 3 dny.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se pásového oparu a jeho prevence, poraďte se se svým lékařem. Před použitím vakcíny si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz.

Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Může vakcína SHINGRIX způsobit pásový opar?

SHINGRIX je neživá vakcína proti pásovému oparu, což znamená, že ve složení vakcíny nejsou žádné živé složky viru.

Proto není možné se z vakcíny pásovým oparem nakazit.

Kde se mohu vakcínou SHINGRIX nechat očkovat?

S žádostí o očkování se můžete obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo očkovací centrum.

Mezi dostupná očkovací centra patří například síť Center očkování a cestovní medicíny Avenier.

Zjistit více

Jaká je cena vakcíny SHINGRIX?

Vakcína SHINGRIX není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacient si tedy vakcínu hradí sám.

Vakcína SHINGRIX se podává ve 2dávkovém očkovacím schématu.

Cena vakcíny i cena za její aplikaci se u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb může lišit. Tyto ceny, prosím, vždy ověřte u příslušného poskytovatele zdravotních služeb.

Většina pojišťoven v rámci svých preventivních programů na očkování obecně přispívá. Možnost získání příspěvku na očkování proti pásovému oparu a jeho výši, prosím, vždy ověřte u své pojišťovny.